Málþing um skipulag og búsetuþróun í dreifbýli

Skipulag og búsetuþróun í dreifbýli
Er íslensku bújörðinni ógnað? Jákvæð þróun eða ógnun?
Hver eru áhrif frístundabyggðar og annarra búsetu í dreifbýli?

Miðvikudagur 18. október kl. 13:00-16:30
Landbúnaðarháskóli Íslands, Ásgarði, Hvanneyri

Gríðarlegar breytingar virðast nú eiga sér stað á búsetu og eignarhaldi í dreifbýli. Landnotkun
breytist ört og verðlag á jarðnæði hækkar víða mjög mikið. Bújörðum er núna víða skipt upp í
smærri skika til annarra landnota en áður var. Þessi þróun hefur áhrif á möguleika til áframhaldandi notkun lands til landbúnaðar og það vakna margar spurningar: m.a., á ríkið að hafa skoðun á því ef land er tekið úr landbúnaðarnotum? Jafnframt hefur hagur margra landeigenda og seljenda batnað mikið á meðan erfiðara er að festa kaup á jarðnæði til búskapar. Mikilvægt er að þjóðfélagið hafi yfirsýn yfir þessar breytingar og meti gildi þeirra og þýðingu fyrir búsetu í landinu til framtíðar. Ráðstefnunni er ætlað að opna fyrir umræður og upplýsingaöflun um þennan málaflokk.

Dagskrá
13:00 Setning og stutt yfirlit um þróun; Ágúst Sigurðsson, rektor LbhÍ.
13:10 Kaup og sala landbúnaðareigna í Noregi. Sølve Bærug, Universitetet for
miljø- og biovitenskap (UMB), Ási, Noregi.
13:40 Landbúnaður, byggðaþróun og jarðalög. Atli Már Ingólfsson,
lögfræðingur, landbúnaðarráðuneytinu.
14:00 Skipulagsáætlanir og breytingar á búsetu, Stefán Thors, skipulagsstjóri.

14:20 – – – – – – – – – Kaffihlé – – – – – – – –

14:50 Byggðir Borgarfjarðar. Torfi Jóhannesson, formaður skipulags- og
byggingarnefndar
15:10 Fasteignamarkaður í dreifbýli, jákvæðar eða neikvæðar breytingar,
Magnús Leópoldsson, fasteignasali.
15:30 Umræður með frummælendur og fleiri fulltrúum í panel.
16:25 Ráðstefnuslit – samantekt; Ólafur Arnalds
Ráðstefnustjórar: Hafdís Hafliðadóttir (Skipulagsstofnun) og Margrét
Hauksdóttir (Fasteignamati ríkisins).
Ráðstefnuna halda Landbúnaðarháskóli Íslands, Skipulagsstofnun og Fasteignamat ríkisins í
samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga, landbúnaðarráðuneytið o.fl. aðila.
Þeir sem áhuga hafa geta keypt súpu og brauð, í hádeginu, á Hvanneyri. Vinsamlega látið vita fyrir
kl. 13:00 þriðjudaginn 17. október til Margrétar Jónsdóttur á netfang margretj@lbhi.is ef óskað er
eftir mat.