Skipulagsverðlaunin 2018

Þann 21. mars var aðalfundur Skipulagsfræðingafélags Íslands haldinn og við það tækifæri voru Skipulagsverðlaunin 2018 veitt. Þema verðlaunanna að þessu sinni var skipulag fyrir fólk, og var einkum horft til faglegrar skipulagsgerðar þar sem velferð fólks var höfð í öndvegi. Auglýst var eftir tilnefningum í tveimur flokkum. Annars vegar skipulag, þ.e. skipulagstillaga eða staðfest skipulag á öllum skipulagsstigum og hins vegar sérstök verkefni í tengslum við skipulag, svo sem frumkvöðlastarf, miðlun upplýsinga um skipulagsmál eða lokaverkefni til háskólaprófs á sviði skipulagsmála. Að þessu sinni voru 8 skipulagsverkefni tilnefnd til verðlaunanna og fjögur sérstök verkefni í tengslum við skipulag. Það er sýnilega margt spennandi að gerast í skipulagsmálum á Íslandi í dag og ástæða til að horfa björtum augum til framtíðar.

Verðlaun í flokki skipulags, þ.e. fyrir samþykkt skipulag eða tillögu að skipulagi á öllum skipulagsstigum, hlaut Rammaskipulag Skerjafjarðar, unnið af ASK arkitektum, EFLU og Landslagi fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar.

Í áliti dómnefndar segir m.a.:

Rammaskipulag Skerjafjarðar markar að nokkru leyti tímamót í gerð rammaskipulags hér á landi og eru skipulagshöfundar framsæknir í viðleitni sinni til að leggja áherslu á góða umgjörð fyrir fjölbreytilega flóru íbúa og lifandi samfélag. Rammaskipulagið er langtíma stefnumarkandi skipulagsáætlun um uppbyggingu fjölbreytilegrar og vistvænnar borgarbyggðar á þessum mikilvæga lykilstað á höfuðborgarsvæðinu. Höfundar Rammaskipulagsins nýta sér staðsetningu og sérstöðu svæðisins til hagsbóta fyrir íbúa þess í nútíð og framtíð og íbúar alls höfuðborgarsvæðisins munu fá tækifæri til að njóta þeirra gæða sem svæðið býður upp á.

Þráinn Hauksson hjá Landslagi, Bryndís Friðriksdóttir hjá EFLU, Páll Gunnlaugsson, Gunnar Örn Sigurðsson og Þorsteinn Helgason hjá ASK arkitektum veittu verðlaununum viðtöku.

Verðlaun í flokknum sérstök verkefni í tengslum við skipulag hlaut Dr. Sigríður Kristjánsdóttir fyrir ritstjórn bókarinnar Nordic Experiences of Sustainable Planning: Policy and Practice, sem út kom hjá bókaforlaginu Routledge árið 2018.

Í áliti dómnefndar segir m.a.:

Í bókinni má finna yfirgripsmikið samansafn ritrýndra fræðigreina eftir12 fræðimenn sem fjalla um sjálfbærni og skipulagsmál á Norðurlöndunum frá ólíkum sjónarhornum. Í bókinni eru 18 kaflar frá öllum Norðurlöndunum sem fjalla um skipulagsmál frá ólíkum sjónarhornum og draga fram hve þverfagleg skipulagsfræði er. Bókin er mikilvæg heimild um skipulagsmál á Norðurlöndunum og vaxandi áherslu á sjálfbærni í skipulagi. Í bókinni er leitað svara við áleitnum spurningum og getur hún nýst fagfólki, fræðimönnum og námsmönnum á sviði skipulagsfræði, umhverfismála, arkitektúrs og borgarhönnunar.

Dr. Sigríður Kristjánsdóttir, dósent og námsbrautarstjóri við Landbúnaðarháskóla Íslands veitti verðlaununum viðtöku.

 

Dómnefnd Skipulagsverðlaunanna 2018 skipuðu eftirfarandi fulltrúar:

Edda Ívarsdóttir fyrir Grænni byggð,
Guðbjörg Guðmundsdóttir fyrir Félag íslenskra landslagsarkitekta,
Jóhann Einarsson fyrir Arkitektafélag Íslands
Kristín Una Sigurðardóttir fyrir Skipulagsfræðingafélag Íslands, formaður dómnefndar
Þorsteinn Þorsteinsson fyrir Verkfræðingafélag Íslands.

Stjórn Skipulagsfræðingafélags Íslands óskar verðlaunahöfum til hamingju með vel unnin og vönduð verk. Þá vill stjórnin þakka þeim sem tilnefndu verkefni, dómnefndarfulltrúum fyrir þeirra störf og fagfélögunum sem tilnefndu fulltrúa fyrir samstarfið. Verðlaunin eru veitt með styrk frá Skipulagsstofnun og þakkar stjórnin fyrir það framlag.

Dómnefndarálit í heild má finna hér: 

Umsögn dómnefndar- Skipulagsverðlaunin 2018_

Vogabyggð hlýtur Skipulagsverðlaunin 2016

Vogabyggð – svæði 2 hlaut Skipulagsverðlaunin 2016 sem afhend voru þann 14. febrúar 2017 í Hannesarholti. Deiliskipulagið er unnin af Teiknistofunni Tröð, Jaakko van’t Spijker (Hollandi) og Felixx (Hollandi).


Deiliskipulagið er nær yfir iðnaðarsvæði í Vogahverfi, Reykjavík, sem á að umbreytta í íbúðar- og þjónustusvæði. Að mati dómnefndar er tillagan góð lausn sem setur fram spennandi og nútímalega borgarsýn en leysir einnig vel úr töluverðu flækjustigi. Þétt fjölbreytt byggð þar sem gert er ráð fyrir öllum ferðamátum og almenningssvæðum er gert hátt undir höfði. Gott samspil er á milli núverandi mannvirkja á svæðinu og nýrrar byggðar. Vel er hugað að staðaranda og náttúru auk þess að nærumhverfi Elliðaánna er nálgast á varfærinn en skapandi hátt. Lesa meira

Skipulagsverðlaunin 2016 – ósk um tilnefningar

skipulagsverdlaunin

Skipulagsverðlaunin eru veitt annað hvert ár til sveitarfélaga, stofnana eða einkaaðila sem hafa gert vel á sviði skipulagsmála og lagt sitt af mörkum til að bæta og fegra umhverfi í þéttbýli eða dreifbýli með faglegri skipulagsgerð.

Markmið verðlaunanna er að hvetja til umræðu, auka skilning á skipulagsmálum og vekja athygli á því besta sem er að gerast á sviði skipulags á hverjum tíma.

Í ár verður áhersla lögð á endurnýjun svæða. Leitað er eftir skipulagsgerð þar sem unnið er með breytta landnotkun og/eða nýtingu og/eða starfsemi á þegar byggðu svæði. Við mat á tillögum verður litið til þess hvernig faglega unnin skipulagsgerð getur styrkt staðaranda, nærumhverfi og samfélög.

Engin takmörk eru sett á stærð svæðis/lóðar né umfangi breytinga.

Skipulagsverðlaunin eru annars vegar veitt fyrir skipulag, þ.e. skipulagstillögu eða staðfest skipulag og hins vegar fyrir sérstök og afmörkuð verkefni í tengslum við skipulag, svo sem frumkvöðlastarf og nýbreytni eða miðlun upplýsinga um skipulagsmál, svo eitthvað sé nefnt.

Tilnefningar mega koma frá sveitarfélögum, stofnunum, fyrirtækjum eða einstaklingum. Ekki er nauðsynlegt að höfundar tilnefni verk sín sjálfir.

Skipulagsverkefni á öllum skipulagsstigum eru gjaldgeng til skipulagsverðlaunanna.

Tilnefningar til Skipulagsverðlaunanna 2016 ásamt viðeigandi gögnum t.d. uppdráttum og greinargerð ásamt rökstuðningi skal senda á netfangið skipulagsfraedi@gmail.com eigi síður en 28. nóvember 2016. Gögn skulu vera á pdf formi.

Þátttaka er öllum heimil.

Skipulagsverðlaunin 2014, ósk um tilnefningar

Tekið er við tilnefningum til 3. nóvember

Ósk um tilnefningar

Skipulagsverðlaunin eru veitt annað hvert ár til sveitarfélaga, stofnana eða einkaaðila sem hafa gert vel á sviði skipulagsmála og lagt sitt af mörkum til að bæta og fegra umhverfi í þéttbýli og dreifbýli með faglegri skipulagsgerð. Markmið verðlaunanna er að hvetja til umræðu, auka skilning á skipulagsmálum og vekja athygli á því besta sem er að gerast á sviði skipulags á hverjum tíma.

Í ár verður sérstök áhersla lögð á skipulagsgerð í tengslum við ferðaþjónustu og samþættingu hennar við það byggða umhverfi og náttúru sem fyrir er. Einkum verður skoðað hvernig faglega unnin skipulagsgerð getur styrkt staðaranda og styrkt samfélög, til hagsbóta fyrir íbúa, ferðamenn og umhverfið.

Skipulagsverðlaunin eru annars vegar veitt fyrir skipulag, þ.e. skipulagstillögu eða staðfest skipulag og hins vegar fyrir sérstök og afmörkuð verkefni í tengslum við skipulag, svo sem frumkvöðlastarf og nýbreytni eða miðlun upplýsinga um skipulagsmál, svo eitthvað sé nefnt.

Tilnefningar mega koma frá sveitarfélögum, stofnunum, fyrirtækjum eða einstaklingum. Ekki er nauðsynlegt að höfundar tilnefni verk sín sjálfir. Skipulagsverkefni á öllum skipulagsstigum eru gjaldgeng til skipulagsverðlaunanna.

Tilnefningar til Skipulagsverðlaunanna 2014 ásamt viðeigandi gögnum t.d. uppdráttum og greinargerð ásamt rökstuðningi skal senda á netfangið skipulagsfraedi@gmail.com eigi síður en 3 nóvember 2014. Gögn skulu vera á pdf formi.

Þátttaka er öllum heimil.