Faglegar upplýsingar og frjáls félagasamtök

Arkitektúr og staðarprýði
Gegnir, samskrá íslenskra bókasafna
Handbók byggingariðnaðarins
Hvar?is, vefur landaðgangs að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum
Landlýsing – lýsigagnavefur
Landvernd
Lögbirtingablaðið
Menntafélag byggingariðnaðarins
Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst
Réttarheimild
Samband íslenskra sveitarfélaga
Samorka
Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra
Stjórnartíðindi
Vistbyggðarráð

Háskólar

Háskólinn í Reykjavík – Umferð og skipulag
Landbúnaðarháskóli Íslands-Skipulagsfræði
Listaháskóli Íslands, hönnunar- og arkitektúrdeild
Háskóli Íslands

Stofnanir og stjórnvöld

Alþingi
Byggðastofnun
Endurmenntunarstofnun HÍ
Fasteignamat ríkisins
Ferðamálaráð Íslands
Fiskistofa
Flugmálastjórn Íslands
Fornleifavernd ríkisins
Hafrannsóknastofnunin
Náttúrufræðistofnun Íslands
Húsafriðunarnefnd ríkisins
Hagstofa Íslands
Borgarfræðasetur HÍ og Reykjavíkurborgar
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Staðlaráð Íslands
Stjórnarráð Íslands
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
Umhverfisráðuneytið
Umhverfisstofnun
Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála
Veðurstofa Íslands
Vegagerðin
Veiðimálastofnun
Neytendastofa
Orkustofnun
Óbyggðanefnd
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins
Rannsóknastofnun landbúnaðarins
Samvinnunefnd miðhálendis
Siglingastofnun Íslands
Kirkjugarðaráð
Landgræðslan
Landmælingar Íslands
Brunamálastofnun