Lög er varða SFFÍ
Reglur um nám sem leiðir til fullnaðarmenntunar í skipulagsfræðum
samþykktar af iðnaðarráðherra 31. janúar 1997 á grundvelli laga nr. 8/1996 um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum

Skipulagslög nr. 123/2010
Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
Upplýsingalög nr. 50/1996
Stjórnsýslulög nr. 37/1993
Skipulagsreglugerð nr. 400/1998
Breyting á skipulagsreglugerð nr. 420/2002
Breyting á skipulagsreglugerð nr. 47/2001
Reglugerð um skipulags-, byggingar- og umhverfismál varnarsvæða nr. 471/1999
Reglugerð um skipulagsgjald nr. 737/1997
Reglugerð um úrskurðarnefnd samkvæmt 8. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 nr. 621/1997
Byggingarreglugerð nr. 441/1998
Breyting á byggingarreglugerð nr. 425/2002
Breyting á byggingarreglugerð nr. 133/2002
Breyting á byggingarreglugerð nr. 996/2001
Breyting á byggingarreglugerð nr. 563/2000
Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 671/2000
Gjaldskrá vegna mats á umhverfisáhrifum nr. 353/1994 með áorðnum breytingum